Sledeće lokacije 5678 festivala:

Herceg Novi, Sportski centar Igalo, 09.03.2019.

Zlatibor, Wai Tai Zlatibor, 23.03.2019.

Vršac, 13.04.2019.

Beograd, Centar za kulturu Vlada Divljan, 18.05.2019.

Budva, Mediteranski sportski centar budva Budva, Trg Sunca 1, 01. i 02.06.2019.